ξένος


ξένος
чужеземец, странник

Ancient Greek-Russian simple. 2014.